THOMAS HAKANOWITZ LUNDKVIST

Klinikindehaver 
Cand. Med. 1997
Speciallæge i øjensygdomme 2006
Indehaver af klinikken siden 2008

NICK KARLSEN

Optiker
Udfører forundersøgelser: synsmåling, brillemåling, trykmåling, synsfeltundersøgelse, kontrol efter grå stær operation og børneundersøgelser, mm

 

GRY HYLDTOFT

Klinikassistent 
Udfører forundersøgelser: synsmåling, brillemåling, trykmåling, synsfeltundersøgelse mm.